Парадак разгляду зваротаў грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, і юрыдычных асоб

Парадак разгляду зваротаў грамадзян, юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў.

Звароты грамадзян, юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, якія паступаюць у адрас Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці разглядаюцца ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 18 ліпеня 2011 года № 300-З "Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб".

У Галоўным статыстычным упраўленні Брэсцкай вобласці разглядаюцца звароты, якія паступілі:


Пісьмовыя звароты грамадзян

Пісьмовыя звароты могуць быць пададзены нарачным (кур'ерам), у ходзе асабістага прыёму, або накіраваны з дапамогай паштовай сувязі па адрасе: праспект Машэрава, 18, 224701, г. Брэст.
Звароты выкладаюцца на беларускай ці рускай мове.

Пісьмовыя звароты грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, павінны змяшчаць:

 • найменне і (або) адрас арганізацыі або пасаду і (або) прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) або ініцыялы асобы, якім накіроўваецца зварот;
 • прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) або ініцыялы грамадзяніна, адрас яго месца жыхарства (месца знаходжання);
 • выкладанне сутнасці звароту;
 • асабісты подпіс грамадзяніна (грамадзян).

Пісьмовыя звароты юрыдычных асоб павінны змяшчаць:

 • найменне і (або) адрас арганізацыі або пасаду і (або) прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) або ініцыялы асобы, якім накіроўваецца зварот;
 • поўнае найменне юрыдычнай асобы і яе месца знаходжання;
 • выкладанне сутнасці звароту;
 • прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) або ініцыялы кіраўніка або асобы, упаўнаважанай ва ўстаноўленым парадку падпісваць звароты;
 • асабісты подпіс кіраўніка або асобы, упаўнаважанай ва ўстаноўленым парадку падпісваць звароты.

Тэкст звароту павінен паддавацца чытанню. Рукапісныя звароты павінны быць напісаны дакладным, пераборлівым почыркам. Не дапускаецца ўжыванне ў зваротах нецэнзурных альбо абразлівых слоў ці выразаў.

Да пісьмовых зваротаў, якія падаюцца прадстаўнікамі заяўнікаў, дадаюцца дакументы, якія пацвярджаюць іх паўнамоцтвы.

У зваротах павінна змяшчацца інфармацыя аб выніках іх папярэдняга разгляду з дадаткам (пры наяўнасці) дакументаў, якія пацвярджаюць гэту інфармацыю.


Рэгістрацыя зваротаў і тэрміны пры разглядзе зваротаў

Звароты заяўнікаў рэгіструюцца ў дзень іх паступлення, а звароты, якія паступілі ў непрацоўны дзень (непрацоўны час), рэгіструюцца не пазней чым у першы, наступны за ім працоўны дзень.

Звароты, якія паступілі ў Галоўнае статыстычнае ўпраўленне Брэсцкай вобласці і адносяцца да яго кампетэнцыі, разглядаюцца не пазней за 15 каляндарных дзён, а звароты, якія патрабуюць дадатковага вывучэння і праверкі – не пазней за адзін месяц, калі іншы тэрмін не ўстаноўлены заканадаўчымі актамі.

Калі ў звароце змяшчаюцца пытанні, якія не адносяцца да кампетэнцыі Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці, на працягу 5 рабочых дзён зварот накіроўваецца для разгляду арганізацыі ў адпаведнасці з яе кампетэнцыяй з паведамленнем у той жа тэрмін заяўніка або ў той жа тэрмін пакідаецца зварот без разгляду па сутнасці з паведамленнем аб гэтым заяўніка з указаннем прычыны і тлумачэннем, у якую арганізацыю і ў якім парадку трэба звярнуцца для вырашэння пытанняў, выкладзеных у звароце.


Пакіданне зваротаў без разгляду па сутнасці

Звароты пакідаюцца без разгляду па сутнасці, калі:

 • не адпавядае патрабаванням, якія прад'яўляюцца да зваротаў;
 • звароты падлягаюць разгляду ў адпаведнасці з заканадаўствам аб канстытуцыйным судаводстве, грамадзянскім, грамадзянскім працэсуальным, гаспадарчым працэсуальным, крымінальна-працэсуальным заканадаўствам, заканадаўствам, якое вызначае парадак адміністрацыйнага працэсу, заканадаўствам аб адміністрацыйных працэдурах, звароты з'яўляюцца зваротамі работніка да наймальніка або ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі ўстаноўлены іншы парадак падачы і разгляду такіх зваротаў;
 • звароты змяшчаюць пытанні, вырашэнне якіх не адносіцца да кампетэнцыі Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці;
 • прапушчаны без уважлівай прычыны тэрмін падачы скаргі;
 • заяўнікам пададзены паўторны зварот, і ў ім не змяшчаюцца новыя абставіны, якія маюць значэнне для разгляду звароту па сутнасці;
 • з заяўнікам спынена перапіска па выкладзеных у звароце пытаннях;
 • звароты змяшчаюць пагрозы жыццю, здароўю і маёмасці, прымушэнне да ўчынення супрацьпраўнага дзеяння або заяўнік іншым спосабам злоўжывае правам на зварот.

Абскарджанне адказу на зварот

Адказ Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці на зварот або рашэнне аб пакіданні звароту без разгляду па сутнасці можа быць абскарджаны ў Нацыянальным статыстычным камітэте Рэспублікі Беларусь.

Адказ Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці на зварот або рашэнне аб пакіданні звароту без разгляду па сутнасці можа быць абскарджаны ў Нацыянальным статыстычным камітэте Рэспублікі Беларусь.


Адкліканне звароту

Заяўнік мае права адклікаць свой зварот да разгляду яго па сутнасці шляхам падачы адпаведнай пісьмовай ці электроннай заявы.


Электронныя звароты

З 2 студзеня 2023 г. органы дзяржаўнай статыстыкі ажыццяўляюць прыём і апрацоўку электронных зваротаў грамадзян, іх прадстаўнікоў, індывідуальных прадпрымальнікаў, юрыдычных асоб і іх прадстаўнікоў толькі з дапамогай дзяржаўнай адзінай (інтэграванай) рэспубліканскай сістэмы ўліку і апрацоўкі зваротаў грамадзян і юрыдычных асоб (обращения.бел) .

Электронны зварот  –зварот заяўніка, пададзены праз сістэму ўліку і апрацоўкі зваротаў.

Электронны зварот выкладаецца на беларускай ці рускай мове.


Электронны зварот грамадзяніна павінен змяшчаць:

 • назву і (або) адрас арганізацыі або пасаду і (або) прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) або ініцыялы асобы, якім накіроўваецца зварот;
 • прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) або ініцыялы грамадзяніна, адрас яго месца жыхарства (месца знаходжання);
 • выкладанне сутнасці звароту.

Электронны зварот юрыдычнай асобы павінен змяшчаць:

 • назву і (або) адрас арганізацыі або пасаду і (або) прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) або ініцыялы асобы, якім накіроўваецца зварот;
 • поўнае найменне юрыдычнай асобы і яе месцазнаходжання;
 • выклад сутнасці звароту;
 • прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) або ініцыялы кіраўніка або асобы, упаўнаважанай ва ўстаноўленым парадку падпісваць звароты.

Да электронных зваротаў, якія падаюцца прадстаўнікамі заяўнікаў, павінны прыкладацца дакументы ў электронным выглядзе, якія пацвярджаюць іх паўнамоцтвы.

Сутнасць электроннага звароту не можа выкладацца праз спасылкі на інтэрнэт-рэсурсы.

Адказы (паведамленні) на электронныя звароты накіроўваюцца праз сістэму ўліку і апрацоўкі зваротаў (обращения.бел), за выключэннем выпадку, калі заяўнік у сваім электронным звароце просіць накіраваць пісьмовы адказ.

Звароты, якія паступілі на адрас электроннай пошты, рэгістрацыі, а таксама разгляду не падлягаюць і адказы па іх не накіроўваюцца.


Разгляд зваротаў, якія носяць масавы характар

У выпадку, калі звароты аналагічнага зместу, якія паступаюць, ад розных заяўнікаў носяць масавы характар (больш за дзесяць зваротаў), адказы на такія звароты могуць размяшчацца на афіцыйным сайце Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці ў глабальнай камп'ютарнай сетцы Інтэрнэт без накіравання адказаў (паведамленняў) заяўнікам.

Пасля размяшчэння такой інфармацыі на афіцыйным сайце Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці ў глабальнай камп'ютарнай сетцы Інтэрнэт, наступныя пісьмовыя і (або) электронныя звароты аналагічнага зместу не падлягаюць разгляду і адказы (паведамлення) на іх заяўнікам не накіроўваюцца.


Парадак разгляду зваротаў, якія паступілі падчас асабістага прыёму

У Галоўным статыстычным упраўленні Брэсцкай вобласці праводзіцца асабісты прыём грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, іх прадстаўнікоў, прадстаўнікоў юрыдычных асоб (далей - асабісты прыём) у адпаведнасці з графікам, зацверджаным загадам Нацыянальнага статыстычнага камітэта Рэспублікі Беларусь ад 23 лістапада 2020 г. № 133

Папярэдні запіс на асабісты прыём да кіраўніцтва Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці вядзецца сакратаром прыёмнай Пекун Наталляй Сцяпанаўнай, каб. 506, па тэлефоне (8-0162) 20 29 28.

Пры вусным звароце заяўнік павінен прад'явіць дакумент, які пацвярджае асобу. Прадстаўнікі заяўнікаў павінны прад'явіць таксама дакументы, якія пацвярджаюць іх паўнамоцтвы.

Службовыя асобы Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці, якія праводзяць асабісты прыём, а таксама работнікі Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці, упаўнаважаныя ажыццяўляць папярэдні запіс на асабісты прыём, не маюць права адмовіць у асабістым прыёме, запісы на асабісты прыём, за выключэннем выпадкаў:

 • звароты па пытаннях, якія не адносяцца да кампетэнцыі Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці;
 • звароты ў неўстаноўленыя дні і гадзіны;
 • калі заяўніку падчас асабістага прыёму ўжо быў дадзены вычарпальны адказ на пытанні, якія яго цікавяць;
 • калі перапіска з гэтым заяўнікам па такіх пытаннях была спынена,
 • калі заяўнік прымяняе тэхнічныя сродкі (аўдыё- і відэазапіс, кіна- і фотаздымку) без згоды службовай асобы, якая праводзіць асабісты прыём, і адмаўляецца спыніць іх прымяненне;
 • пры непрад'яўленні дакумента, які сведчыць асобу заяўніка, яго прадстаўніка, а таксама дакумента, які пацвярджае паўнамоцтвы прадстаўніка заяўніка.

Пры часовай адсутнасці ў дзень асабістага прыёму начальніка Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці асабісты прыём праводзіць асобу, якая выконвае яе абавязкі. Пры часовай адсутнасці ў дзень асабістага прыёму іншай службовай асобы, якая праводзіць асабісты прыём, начальнік Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці абавязаны забяспечыць своечасовае і належнае выкананне функцый часова адсутнай службовай асобы іншай службовай асобай.

Калі на дзень асабістага прыёму прыпадае дзяржаўнае свята або святочны дзень, аб'яўлены непрацоўным, дзень асабістага прыёму пераносіцца на наступны за ім працоўны дзень.

Пры правядзенні асабістага прыёму па рашэнню начальніка Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці могуць прымяняцца тэхнічныя сродкі (аўдыё- і відэазапіс, кіна- і фотаздымка), аб чым заяўнік павінен быць паведамлены да пачатку асабістага прыёму.

Вусныя звароты лічацца разгледжанымі па сутнасці, калі вырашаны ўсе выкладзеныя ў іх пытанні, прыняты належныя меры па абароне, забеспячэнні рэалізацыі, аднаўленню правоў, свабод і (або) законных інтарэсаў заяўнікаў і адказы аб'яўлены заяўнікам падчас асабістага прыёму, на якім выкладзены вусныя звароты.

Калі для вырашэння пытання, выкладзенага ў вусным звароце і які адносіцца да кампетэнцыі Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці, патрабуюцца дадатковае вывучэнне і праверка, зварот выкладаецца заяўнікам у пісьмовай форме і падлягае разгляду ў парадку, устаноўленым для пісьмовых зваротаў.

Калі вырашэнне пытанняў, выкладзеных у ходзе асабістага прыёму, не адносіцца да кампетэнцыі Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці, адпаведныя службовыя асобы Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці не разглядаюць зварот па сутнасці, а тлумачаць, у якую арганізацыю трэба звярнуцца для вырашэння пытанняў, выкладзеных у звароце. br>
Вусныя звароты могуць быць пакінуты без разгляду па сутнасці, калі:

 • не прад'яўлены дакументы, якія пацвярджаюць асобу заяўнікаў, іх прадстаўнікоў, а таксама дакументы, якія пацвярджаюць паўнамоцтвы прадстаўнікоў заяўнікаў;
 • звароты змяшчаюць пытанні, вырашэнне якіх не адносіцца да кампетэнцыі Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Брэсцкай вобласці;
 • заяўніку ўжо быў дадзены вычарпальны адказ на пытанні, якія яго цікавілі, або перапіска з гэтым заяўнікам па такіх пытаннях была спынена;
 • заяўнік падчас асабістага прыёму дапускае ўжыванне нецэнзурных альбо абразлівых слоў ці выразаў;
 • заяўнік прымяняе тэхнічныя сродкі (аўдыё- і відэазапіс, кіна- і фотаздымку) без згоды службовай асобы, якая праводзіць асабісты прыём, і адмаўляецца спыніць іх прымяненне;
 • звароты змяшчаюць пагрозы жыццю, здароўю і маёмасці, прымушэнне да ўчынення супрацьпраўнага дзеяння або заяўнік іншым спосабам злоўжывае правам на зварот.